Urząd Gminy Zambrów

Historia zmian

 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.7.2022" stworzono dnia: 2022-06-24 09:31 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.6.2022" stworzono dnia: 2022-06-24 09:29 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6722.3.2022" stworzono dnia: 2022-06-23 09:43 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Ogłoszenie o XXXII sesji Rady Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2022-06-22 13:58 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 319/XXXII/22 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Zambrów na rok szkolny 2022/2023" stworzono dnia: 2022-06-22 07:45 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 318/XXXII/22 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 27 czerwca 2022 r. " stworzono dnia: 2022-06-22 07:44 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 317/XXXII/22 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2022." stworzono dnia: 2022-06-22 07:43 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Uchwała Nr 316/XXXII/22 Rady Gminy Zambrów z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zambrów na lata 2022 – 2025" stworzono dnia: 2022-06-22 07:43 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW Rrg.6720.1.2021" zmieniono dnia: 2022-06-21 20:58 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.05.01.2022" stworzono dnia: 2022-06-15 13:22 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Starosty Zambrowskiego AB.6740.2.2.2022" stworzono dnia: 2022-06-15 11:49 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.5.2022" stworzono dnia: 2022-06-14 07:27 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 12/2022 DYREKTORA GMINNEGO CENTRUM BIBLIOTEKI KULTURY I SPORTU W OSOWCU z dnia 6 czerwca 2022 r." stworzono dnia: 2022-06-10 14:55 przez: Mariusz Kulesza
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 248/VIII/22 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 8 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia przerwy w pracy przedszkola prowadzonego przez Gminę Zambrów w roku szkolnym 2021/2022 " stworzono dnia: 2022-06-10 13:10 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "ZARZĄDZENIE NR 247/VIII/22 WÓJTA GMINY ZAMBRÓW z dnia 6 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 r. " stworzono dnia: 2022-06-10 13:09 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.04.08.2022" stworzono dnia: 2022-06-09 12:43 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ZAMBRÓW Rrg.6720.1.2021" stworzono dnia: 2022-06-09 10:07 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.04.05.2022" stworzono dnia: 2022-06-08 09:26 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6733.1.2022" stworzono dnia: 2022-06-03 08:22 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.13.08.2021" stworzono dnia: 2022-06-01 14:21 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.13.07.2021" stworzono dnia: 2022-06-01 14:20 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 315/XXXI/22 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2022-05-31 13:45 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 314/XXI/22 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2021" stworzono dnia: 2022-05-31 13:44 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 313/XXXI/22 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Zambrów" stworzono dnia: 2022-05-31 13:42 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 312/XXXI/22 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zambrów, dotyczącego części obszaru geodezyjnego Czerwony Bór (działka nr 59/4) " stworzono dnia: 2022-05-31 13:41 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 311/XXXI/22 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 30 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Zambrów na lata 2016-2025" stworzono dnia: 2022-05-31 13:35 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 310/XXXI/22 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Oddziale Żłobkowym w Przedszkolu Samorządowym Gminy Zambrów oraz określenia maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka" stworzono dnia: 2022-05-31 13:34 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "UCHWAŁA NR 309/XXXI/22 RADY GMINY ZAMBRÓW z dnia 30 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Zambrów na rok 2022 " stworzono dnia: 2022-05-31 13:33 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.03.11.2022" stworzono dnia: 2022-05-31 12:56 przez: Bożena Plona
 • Artykuł : "Obwieszczenie Wójta Gminy Zambrów Rrg.6220.03.10.2022" stworzono dnia: 2022-05-31 12:56 przez: Bożena Plona
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Gminy Zambrów Data stworzenia : 2018-01-19 14:12 Autor : Data publikacji : 2018-01-19 14:12 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-05 08:13 Osoba modyfikująca :